Wszelkich informacji na temat sesji egzaminacyjnych należy szukać u Organizatorów. Dane kontaktowe do Organizatora dostępne są w zakładce TERMINY sesji LKE (PGP) po wybraniu konkretnej sesji z opublikowanej tam listy. Instrukcje, oraz wszystkie wymagane dokumenty udostępnione są na stronach egzaminlke.pl, należy się z nimi zapoznać, pobrać dokumenty i po ich wypełnieniu przekazać je na sesji do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kandydat będzie dopuszczony do egzaminu teoretycznego/praktycznego. W przypadku braku opublikowanych terminów sesji LKE na stronie egzaminlke.pl można wysłać formularz rejestracji wstępnej, zgłaszając tym samym swoją gotowość do przystąpienia do egzaminu. W tym przypadku kandydat taki zostanie poinformowany o planowanej sesji LKE zaraz po opublikowaniu jej terminu. Wszelkich informacji na temat egzaminowania należy także szukać na stronach internetowych ULC i SILiP.

Egzaminator LKE
Cezary Jastrzębski