REJESTRACJA wstępna 2017

Sesje LKE: egzaminy na Świadectwo Kwalifikacji PGP 2017
W przypadku, gdy w zakładce TERMINY sesji LKE (PGP) nie ma w danym momencie opublikowanych terminów sesji LKE prosimy o skorzystanie z poniższego formularza rejestracyjnego. Informacje, które są zawarte w formularzu wstępnej rejestracji kandydatów na sesje egzaminacyjne służą do planowania terminów i miejsc tych sesji. Kandydatów chcących ubiegać się o paralotniowe Świadectwo Kwafikacji PGP i uprawnienia dodatkowe prosimy o zgłaszanie swojej gotowości do egzaminu poprzez formularz rejestracji wstępnej dostępny dalej.

W przypadku, gdy terminy sesji zostały już ustalone i opublikowane w zakładce TERMINY sesji LKE (PGP), wówczas prosimy o zapisywanie się bezpośrednio na wybraną przez siebie sesję.

Dane informacyjne

Początek 01-05-2017 0:00
Zakończenie 15-10-2017 0:00
Zapisy do dnia 30-09-2017
Limit miejsc został wyczerpany.